Офіційна інформація

1

Повне найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження фінансової установи

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "СМАРТ" ТОВ "ШВЕДІНВЕСТ" І КОМПАНІЯ" ( ПТ "ЛОМБАРД "СМАРТ" )

ЄДРПОУ: 40176852

Юридична адреса: 01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, будинок 41, ЛІТЕРА А

Телефон: +38 044-222-98-71

E-mail: smartlombard2019@gmail.com

Зазначені контактні дані є чинними також для Споживачів, які належать до захищеної категорії відповідно до пункту 62 Розділу IV «Прикінцеві. та перехідні положення» Закону України «Про споживче кредитування».

До споживачів захищеної категорії відносяться:
а) військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів. спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України,. які проходять військову службу на території України;
б) військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби, чи. внаслідок захворювання після звільнення їх з військової служби, пов’язаного з проходженням військової служби;
в) члени сімей військовослужбовців, які загинули, померли чи пропали безвісти;
г) особи, які перебувають у полоні, особи, з якими втрачено зв’язок, особи, зниклі безвісти;
Споживач, який належить до захищеної категорії та має бажання на період дії воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування припинити взаємодію з особами, зазначеними в абзаці першому цього пункту, його близькі особи, представники,. спадкоємці, поручителі або майнові поручителі повідомляють кредитодавця або нового кредитора про таке волевиявлення та про належність. споживача до захищеної категорії за допомогою будь-якого засобу комунікації, реквізити якого розміщено на веб-сайті такого кредитодавця. або нового кредитора, з наданням копій підтвердних документів про належність споживача до захищеної категорії.
Для цілей цього пункту підтвердними документами про належність споживача до захищеної категорії є:
- для військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних. органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації. України, які проходять військову службу на території України, - підписана командиром (начальником, керівником) або особою, яка його заміщує,. відповідного структурного підрозділу, в якому проходить службу такий військовослужбовець, або керівником територіального центру. комплектування та соціальної підтримки, який здійснив заходи щодо призову споживача на військову службу, скріплена гербовою печаткою. довідка за формою, встановленою додатком № 2 до цього Закону. Допускається складення довідки рукописним способом;
- для військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби,. чи внаслідок захворювання після звільнення їх з військової служби, пов’язаного з проходженням військової служби, - посвідчення інваліда. війни;
- для членів сімей військовослужбовців, які загинули чи померли, - посвідчення члена сім’ї загиблого;
- для осіб, які перебувають у полоні, осіб, з якими втрачено зв’язок, осіб, зниклих безвісти, для членів сімей військовослужбовців,. які зникли безвісти, - інформація, надана державним підприємством, яке виконує функції Національного інформаційного бюро, про те,. що особа утримується в полоні або перебуває у заручниках держави-агресора, або включена до реєстру як така, з якою втрачено зв’язок,. або зникла безвісти.

2

Види діяльності

Код КВЕД 47.77 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах;
Код КВЕД 47.79 Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах;
Код КВЕД 64.91 Фінансовий лізинг;
Код КВЕД 64.92 Інші види кредитування;
Код КВЕД 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. (основний)

3

Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою)

4

Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи

Наглядова рада не передбачена Засновницьким договором.
Виконавчий орган = орган управління = Загальні збори учасників

5

Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи

6

Політика запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів

7

Правила надання фінансових послуг

8

Документи з питань фінансового моніторингу

9

Санкційна політика

10

Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі

Відомості щодо включення надавача фінансових послуг до Державного реєстру фінансових установ

11

Річна фінансова та консолідована фінансова звітність

12

Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи

ГОРБАЧ ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ - керівник з 15.12.2015

13

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"

Дата запису: 15.12.2015
Номер запису: 1 074 102 0000 057535

14

Інформація/відомості про вартість, ціни, тарифи, розміри плати (проценти) щодо фінансових послуг (залежно від виду фінансової послуги)

Загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками,
або якщо конкретний розмір не може бути визначений - порядок визначення таких витрат:

Фінансовою послугою є надання ломбардом фінансового кредиту під заставу майна. За користування
фінансових кредитом клієнт сплачує проценти у розмірі визначеному в договорі згідно тарифів ломбарду.
Оскільки неможливо визначити конкретний розмір суми витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з
податками, повідомляємо порядок визначення таких витрат. Плата за користування кредитом визначається
. у процентах та нараховується за кожен день користування кредитом - розмір процента визначається договором.
За порушення клієнтом строку виконання зобов’язань (прострочення) за договором, ломбард додаткові проценти
(пені, штрафи тощо) не нараховує. Інших витрат при отриманні фінансової послуги в ломбарді – клієнт не несе.
ОПОДАТКУВАННЯ. Фінансово-кредитна операція (отримання – повернення клієнтом фінансового кредиту) – не
передбачає для клієнта податкового навантаження. У випадку реалізації майна клієнта, що виступало
предметом застави за договором, клієнт зобов’язаний сплатити належні податки згідно чинного
законодавства України. Якщо сума реалізації майна перевищує суму заборгованості перед ломбардом
та клієнт звернувся до ломбарду з метою її отримання - згідно чинного законодавства,
фінансова установа зобов’язана утримати з цих коштів податок з доходів фізичних осіб за
ставкою 18% та військовий збір за ставкою 1,5%, що призведе до зменшення цієї суми
на суму утриманих податків.

Вартість, ціну/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової
послуги: Ціни та процентні ставки

15

Інформація про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг.

1. Можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг. Скарги клієнтів
. ломбарду розглядаються у позасудовому порядку шляхом отримання від клієнта письмового звернення.
Порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги, здійснюється
шляхом проведення переговорів та задоволення законних вимог клієнтів.

2. Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства.

3. При здійсненні ломбардної діяльності, чиним законодавством не передбачено гарантійних фондів
чи компенсаційних схем.

4. У випадку виявлення порушень з боку фінансової установи прав Споживачів, звертатись до
Національного банку України.
Адреса: 01601, м.Київ, вул. Інститутська, 9
Часи роботи: Пн-Чт 9:00 – 18:00, Пт 9:00 – 16:45.
Телефон: 0 800 505 240.

У випадку, якщо Вам не вдалося зв’язатись з оператором, Ви можете залишити свій номер на
. автовідповідач, після чого з Вами зв’яжеться представник Національного банку.
Ви можете відправити письмову заяву до Національного баку України на адресу:
01601,
м.Київ,
вул. Інститутська, 9

Більше інформації про роботу фінансових установ та механізм захисту прав Споживачів
Ви можете знайти на сайті Нацбанку

16

Найменування особи, яка надає посередницькі послуги (за наявності).

У ломбарді відсутня особа, яка надає посередницькі послуги.

17

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги:

Національний банк України, м. Київ, вул. Інститутська, 9, тел.: 0 800 505 240 (для звернень громадян)

18

Інформація про договір про надання фінансових послуг

1. Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг.
Одностороння відмова від договору не допускається.

2. Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору,
а також інші умови використання права на відмову від договору. Положеннями договору не
передбачено право на відмову від договору та строк, протягом якого клієнтом може бути
. використано право на відмову від договору відсутній.

3. Мінімальний строк дії договору – один календарний день.

4. Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання
договору, а також наслідки таких дій.

Розірвання договору допускається лише за згодою його сторін. Договір може бути розірвано
за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою
стороною, але в будь-якому випадку за умови задоволення грошових вимог ломбарду до
клієнта в повному обсязі. Наслідком реалізації клієнтом права розірвати чи припинити
договір є повернення клієнтом суми фінансового кредиту та сплата процентів за фактичний строк
користування фінансовим кредитом. Дострокове виконання договору клієнтом можливе за
його бажанням. Наслідком реалізації клієнтом права дострокового виконання договору є
повернення клієнтом суми фінансового кредиту та сплата процентів за фактичний строк
користування фінансовим кредитом.

5. Порядок внесення змін та доповнень до договору.
Зміни та доповнення до договору вважаються дійсними, якщо вони здійснені в
письмовому вигляді та підписані сторонами договору.

6. Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової
згоди клієнта ломбарду.

Договір надання фінансового кредиту

Специфікація до договору

19

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи

Провадження про банкрутство не порушувалось

20

Рішення про ліквідацію фінансової установи

-
21

Інша інформація про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону

-
22

Порядок взаємодії із споживачем фінансових послуг та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки)

23

Порядок відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит

24

Умови, за яких кредитодавець, новий кредитор розпочинаютьдіяльність із врегулювання простроченої заборгованості, здійснюють відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю

25

Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості